+370 680 77 234 | info@stega.lt

E-komercija projekto įgyvendinimas

UAB „STEGA“ įgyvendina projektą „UAB „STEGA“ įgyvendina projektą „UAB STEGA E-KOMERCIJA „ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0307, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė“. Projekto trukmė nuo 2021 m. rugpjūčio 19 d. iki 2023 m. vasario mėn. 10 d. Šio projekto tikslas - įdiegti el. parduotuvę, skirtą įmonės gaminių ir paslaugų pardavimui internetu. Projektas prisideda prie 2021-2023 metų strateginio veiklos plano pirmojo tikslo „Didinti šalies ekonomikos konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį“ penktojo uždavinio „Skatinti verslumą ir įmonių augimą“ įgyvendinimo, kadangi projektu siekiama padidinti įmonės konkurencingumą ir diegiamas e. komercijos modelis, prisidedantis prie įmonės augimo.

2022-04-01