+370 680 77 234 | info@stega.lt

E-komercija projekto įgyvendinimas

logo-big.png

UAB „STEGA“ įgyvendina projektą „UAB STEGA E-KOMERCIJA „ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0307, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (projekto biudžetas - 59510 Eur, skirtas finansavimas - 44600 Eur). Projekto trukmė nuo 2021 m. rugpjūčio 09 d. iki 2023 m. vasario mėn. 10 d. Šio projekto tikslas - įdiegti el. parduotuvę, skirtą įmonės gaminių ir paslaugų pardavimui internetu. Projektas prisideda prie 2021-2023 metų strateginio veiklos plano pirmojo tikslo „Didinti šalies ekonomikos konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį“ penktojo uždavinio „Skatinti verslumą ir įmonių augimą“ įgyvendinimo, kadangi projektu siekiama padidinti įmonės konkurencingumą ir diegiamas e. komercijos modelis, prisidedantis prie įmonės augimo.

2022-04-01