Projektas „UAB „Stega“ gaminių sertifikavimas“

eu2

 

UAB „Stega“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto įgyvendinimo priemonę „Expo sertifikatas LT“ įgyvendina projektą „UAB „Stega“ gaminių sertifikavimas“ (projekto kodas 03.2.1-LVPA-K-802-01-0030). 


Projekto tikslas - didinti UAB „Stega“ pardavimus užsienio rinkose. Projekto metu numatoma sertifikuoti 4 gaminius ir gauti 10 sertifikatų.

Projekto vertė – 56.138,00 Eur.
Projektui įgyvendinti buvo skirtas 28.069,00 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas „UAB „Stega“ gaminių sertifikavimas“

 UAB „Stega“ be visų kitų veiklų užsiima ir sniego tirpinimo bei ledo pašalinimo produktų gamyba. Bendrovės gaminami sniego tirpinimo ir ledo pašalinimo produktai skirti orlaiviams, aerodromų pakilimo takams, magistralėms, keliams ir šaligatviams. Šie produktai tausoja vandens gyvūniją ir augaliją, jų korozijos koeficientas nedidelis, todėl lengvai biologiškai suyra.

UAB „Stega“ įgyvendindama projektą „UAB „Stega“ gaminių sertifikavimas“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“, 2015 m. rugsėjo 29 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.03.2.1-LVPA-K-802-01-0030, „UAB „Stega“ gaminių sertifikavimas“ sutartį.

Projektas „Ledo pašalinimo produkto (ledo tirpiklio) poveikis metalui (korozijos priežasčių identifikavimas)“

eu

UAB „Stega“ viena iš veiklos sričių yra sniego tirpinimo ir ledo pašalinimo produktų gamyba. Bendrovės gaminami sniego tirpinimo ir ledo pašalinimo produktai skirti orlaiviams, aerodromų pakilimo takams, magistralėms, keliams ir šaligatviams. UAB „Stega“ gamindama ir realizuodama ledo tirpiklius susiduria su problema, kad užsakovai pageidauja ledo tirpiklių su vis mažesniu korozijos koeficientu. Dėl šios priežasties UAB „Stega“ bendradarbiaudama su „Fizinių ir technologijos mokslo centru“ planuoja sukurti naują produktą (ledo tirpiklį), kurio korozijos koeficientas būtų mažesnis nei šiuo metu rinkoje esamų ledo tirpiklių.

Projektas „UAB „Stega“ gaminių sertifikavimas bei aktyvi užsienio partnerių paieška ir pardavimų užsienio rinkose didinimas (dalyvavimas parodose)“

UAB „Stega“ viena iš veiklos sričių yra sniego tirpinimo ir ledo pašalinimo produktų gamyba bei techninių šepečių oro uostams (A.T.B.), sukurtų dideliu greičiu dirbančioms aerodromų šlavimo mašinoms ir kelių šlavimo mašinoms, gamyba. Bendrovės gaminami sniego tirpinimo ir ledo pašalinimo produktai skirti orlaiviams, aerodromų pakilimo takams, magistralėms, keliams ir šaligatviams. Šie produktai tausoja vandens gyvūniją ir augaliją, jų korozijos koeficientas nedidelis, todėl lengvai biologiškai suyra.

Bendrovės vienas iš strateginių tikslų yra didinti eksporto apimtis. Šiam tikslui pasiekti bendrovė privalo ieškoti naujų užsienio partnerių, o tai geriausia daryti specializuotuose parodose.